Klirit – Sečenje i savijanje klirita (akrila)

Sečenje se radi laserskom ili CNC mašinom. Savijanje klirita je moguće do 2m dužine kao i izrada kalupa za specifična savijanja

Translate »